Pozovite nas:Call us: +381 11 222 1 600Pozovite nas

Medicinska asistencija

Medicinske usluge u zemlji, kako za stanovnike državljane Srbije tako i za strance u turističkoj poseti

Medicinska asistencija podrazumeva pomoć za slučaj potrebe za medicinskom uslugom u zemlji, za stanovnike državljane Republike Srbije i za strance koji su u turističkoj poseti

Šta sve usluga medicinske asistencije obuhvata

  • Identifikovanje osiguranika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
  • Zakazivanje pregleda u zdravstvenim ustanovama u terminima koji odgovaraju osiguranicima – putem telefona
  • Organizovanje medicinskih pregleda na zahtev osiguranika
  • Komuniciranje sa zdravstvenim ustanovama u cilju što boljeg zbrinjavanja korisnika i pružanja lekarske pomoći
  • Pomaganje osiguranicima u pronalaženju najbolje usluge u skladu sa njihovim individualnim potrebama
  • Prosleđivanje naloga za pregled
  • Informisanje o raspoloživoj sumi i/ili ugovorenim pokrićima
  • Informisanje o aktuelnom načinu rada zdravstenih ustanova : radno vreme, lokacije
  • Savetovanje o načinu korišćenja zdravstvene kartice Wiener osiguranja na osnovu obima i vrste ugovorenog pokrića
  • Informisanje o podacima zdravstvenih ustanova u mreži: adresa, kontakt telefona, radno vreme