Pozovite nas:Call us: +381 11 222 1 600Pozovite nas

Pomoć na putu u zemlji i inostranstvu

Pomoć u slučaju iznenadnog kvara vozila, saobraćajne nezgode i sličnih situacija u zemlji i Evropi

U slučaju iznenadnog kvara vozila, saobraćajne nezgode i sličnih situacija koje onemogućavaju nastavak putovanja, naša kompanija Global Assistance korisniku obezbeđuje pomoć tokom 24 sata, svakog dana, u slučaju da se nađe u nevolji usled ostvarenja sledećih rizika: kvara, oštećenja, uništenja, krađe, nesrećnog slučaja u zemlji i na teritoriji cele Evrope.

Šta sve obuhvata asistencija pomoći na putu

Asistencija pomoći na putu obuhvata:

 • Organizaciju pomoći
 • Pokriće troškova prenoćišta korisnika
 • Pokriće troškova popravke vozila u slučaju manjeg kvara
 • Pokriće troškova parkiranja (ležarine posle saobraćajne nezgode)
 • Pokriće troškova nastavka putovanja korisnika (pokriće troškova prevoza korisnika do prebivališta (sedišta), odnosno odredišta
 • Pokriće troškova iznajmljivanja zamenskog vozila

Kontaktirajte nas

U slučaju da dođe do nekog od navedenih rizika neophodno je pozvati
kontakt centar Global Assistance:
+381 11 222 1 600.

Na mesto nesreće doći će specijalizovano lice koje će ili popraviti kvar ili preuzeti dalje mere pomoći.

Prilikom poziva upućenog kontakt centru Global Assistance, korisnik je dužan da pruži sledeće podatke:

 • Ime, prezime i adresu osiguranika, kao što je navedeno na polisi osiguranja
 • Broj polise, datum početka i datum isteka osiguranja
 • Broj šasije i registarski broj osiguranog vozila kao što je navedeno u saobraćajnoj dozvoli
 • Mesto gde se osiguranik nalazi i telefonski broj kao i adresu na kojoj je moguće kontaktirati osiguranika
 • Broj osiguranika u osiguranom vozilu
 • Kratak opis problema i vrstu pomoći za kojom osiguranik ili osobe u osiguranom vozilu imaju potrebu