Pozovite nas:Call us: +381 11 222 1 600Pozovite nas

Putna asistencija

Podrška u slučaju iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja tokom putovanja i boravka u inostranstvu

U slučaju iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja tokom putovanja i boravka u inostranstvu potrebno je da vaš klijent pozove kontakt centar Global Assistance. Nakon verifikacije validnosti polise, naši  koordinatori će pružiti klijentu neophodne informacije i instrukcije, zakazati pregled u ustanovi iz naše mreže, ukoliko je neophodno obezbediti posetu lekara van ordinacije, kontaktirati zdravstvenu ustanovu ukoliko se klijent već nalazi u istoj, obezbediti transport do ustanove ili zemlje prebivališta u skladu sa instrukcijama i preporukom ordinirajućeg lekara (sanitetskim vozilom / avio transportom, sa medicinskom pratnjom).

Stupite u kontakt sa nama

Kako posedujemo ugovore o saradnji sa proverenim partnerima i zdravstvenim ustanovama u slučaju potrebe obezbedićemo vašim klijentima adekvatnu pomoć bilo da je u pitanju hitan pregled lekara, hospitalizacija, repatrijacija u zemlju prebivališta, repatrijacija posmrtnih ostataka, kao i neophodne informacije, pravnu pomoć i savet.

Kako bi vaši klijenti dobili pravovremenu i stručnu pomoć, neophodno je da u slučaju potrebe za asistencijom pozovu naš kontakt centar 381 11 222 1 600, čije su usluge dostupne 24 časa dnevno, 365 dana u godini.

Pre upućivanja poziva, a u cilju što efikasnije asistencije potrebno je da vaši klijenti pripreme sledeće podatke:

  • Ime, prezime i JMBG
  • Broj polise osiguranja
  • Podatke kontakt osobe
  • Adresu i mesto gde se nalaze
  • Prirodu povrede ili bolesti i pomoć koja je potrebna